# مدیران_و_کارشناسان_روابط_عمومی

دوره عالی دی بی ای اختصاصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی با گرایش روابط عمومی

دوره عالی دی بی ای اختصاصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی با گرایش روابط عمومی توسط مدرسه عالی بازرگانی تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید